Svenska förnamn

Nedanstående tabeller innehåller några i sig ganska vanliga förnamn, men som ändå är ovanliga med hänsyn till bärarens kön. Tabell 1 anger antalet kvinnliga bärare i Sverige den 31 december 2001 och tabell 2 anger motsvarande antal manliga bärare vid samma tidpunkt.

TABELL 1

 

TABELL 2

Namn

# Kvinnor

 

Namn

# Män

Adam

29

 

Anna

5

Allan

1

 

Barbro

18

Anders

6

 

Carol

93

Daniel

18

 

Ella

1

Dennis

4

 

Ellen

1

Hans

22

 

Helena

2

Henrik

1

 

Ida

2

Isak

4

 

Isabel

2

Johannes

1

 

Johanna

40

Josef

7

 

Laura

1

Kaj

27

 

Lilian

3

Kenneth

1

 

Lisbet

9

Kent

1

 

Louise

1

Lars

32

 

Malin

2

Max

9

 

Maria

495

Stefan

3

 

Marie

227

Sten

2

 

Nina

1

Sture

1

 

Paula

3

Sven

14

 

Sara

2

Tomas

4

 

Ulla

1

Åke

1

 

Vivian

19

I sammanhanget kan nämnas att förnamnet Sunny förefaller vara ett av de allra mest jämställda namnen då det för närvarande bärs av 52 kvinnor och 30 män. Namn som Robin / Robyn och Kim är betydligt mera snett fördelade mellan könen. Hela 24.286 män heter Robin medan endast 204 kvinnor har detta namn. Å andra sidan bär 97 kvinnor respektive 9 män namnet Robyn. Namnet Kim har tilldelats 10.385 män och 3.695 kvinnor.

Vidare heter 17 män i Sverige något så pampigt som Kung. Det framgår emellertid inte av SCB:s statistik huruvida herr Bernadotte ingår bland dessa...

Sidan uppdaterad 2006-11-13